Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 19 januari 2017

Grodan v.3

Barnen utvecklar och spelar teater på egna initiativ. De provar olika roller och agerar i samspel med varandra. Halva gruppen har varit ute och utforskat nyckelpigans gård och byggt med pinnar och snö medan andra halvan har varit och lånat nya böcker på biblioteket.

Vi har varit i skogen och hittat öppningen till Ludenbens grotta. Hur kommer vi in???


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar