Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

tisdag 24 januari 2017

Myran till biblioteket

Idag tog vi en promenad till biblioteket med de äldsta barnen. Där lånade vi böcker i olika genrer, det är viktigt för barn att få mötas kring böcker av olika slag exempelvis faktaböcker, klassiska sagor med mera, detta för deras språkutveckling skull. Vi ser ett stort intresse hos era barn för just läsning och vi läser och ofta under hela dagen. Vi vill påminna om att ni väldigt gärna får ta med ert barns favoritbok hit till förskolan, så läser vi den och samtalar kring innehållet. Vi fick möjligheten att prova på enkel vardagsteknik idag när vi lånade våra böcker, barnen fick prova att själva låna böckerna vid bibliotekets utlåningsdator.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar