Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 13 januari 2017

Myran vecka 2

Välkomna tillbaka till en ny termin hos oss på myran. Vi välkomnar 5 nya barn till oss, denna vecka har vi ägnat oss åt att lära känna varandra och våra nya miljöer. Vi ser ett stort intresse för att ta med makaroner in i hemvrån och vi ställer oss frågan vad det är barnen saknar i vår hemvrå. Vi har skrivit ut bilder på mat som vi ska tillföra och se vilket intresse det blir för dessa bilder.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar