Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 20 januari 2017

Nyckelpigan utvecklingssamtal

Nu är det dags för utvecklingssamtal. På väggen vid entrédörren finns det tider att sätta upp sig på. Barnen är med vid samtalet och berättar själva om vårt projekt och vad vi jobbar med.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar