Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 19 januari 2017

Spindeln

Vi har nu startat upp en ny termin med att se vad barnen intresserar sig för och vad dem samtalar om för att tillsammans kunna skapa nya miljöer. 
Förra veckan välkomnade vi också en ny kompis till Spindeln. Vecka 3
Trevlig helg önskar Spindeln! 


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar