Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

måndag 23 januari 2017

Vi utforskar och tillför nytt material på myran

    Vi klipper och klistrar, vi undersöker saxen och hur den fungerar.    Vi har sångsamling med våra fiskar, vi fiskar och upptäcker hur magnetism fungerar. 


   Vi har uppmärksammat att barnen använder klossar som telefoner och vi har därför tillfört detta till         miljöerna. Det ska bli spännande att se hur dessa tas emot av barnen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar