Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 9 februari 2017

Humlan vecka 6 - Flytt!

Nu har vi flyttat klart!Välkomna till "nya" Humlan!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar