Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 3 februari 2017

Nyckelpigan v.5

"Pudlar och Pommes"......och lite ommöblering
Vi har vid flera tillfällen läst boken "Pudlar och Pommes" av Pija Lindenbaum
Böcker är ett bra sätt att jobba med värdegrund och språk i förskolan. Genom bokssamtal får barnen möjlighet att reflektera över dilemman i vardagen och vår värld. Ett boksamtal är ett sätt att gå mer på djupet i en bok. Man pratar och diskuterar mycket kring vad som händer i boken, ställer frågor, funderar kring svåra ord. Innan man börjar läsa jobbar vi också med förförståelsen kring t ex svåra ord i boken. 
  

Hur ser vi då värdegrunden och böckernas påverkan i vår vardag.....i barnens lek så klart.
Jason, Hugo, Tore och Ingmar har byggt upp leken "Pandornas värld" där lekens innehåll har inspirerats av bokens innehåll.
PANDORNAS VÄRLD 

Pandorna höll utkik efter bovar som skulle ta deras mat. 

 

Det hade inte regnat, det måste växa mat. Tigrarna är bovar de heter Jocke och Dumscar. Pandorna fick flytta till ett annat ställe där det finns vatten. 

 

Pandornas slott åkte ner i en vattentornado och rasade.

 


Vi har även jobbat med värdegrunden på ett annat synligt sätt denna veckan. Tillsammans med barnen har vi gjort en större ommöblering av våra miljöer. Vi pedagoger har under en tid observerat och reflekterat över att vi har "rum" som inte fungerar optimalt. Barnen fick vara med och tycka och bestämma hur vi skulle förändra våra rum. Resultatet blev att vår skaparverkstad fick flytta och lämna plats för bygg- och konstruktionslek. Lässoffan möts ni numera av direkt när ni kommer in på Nyckelpigan, och vi har en större skaparverkstad. 

Barnen tycker att det blev "mysigare i soffan", "större när man ska rita och så", "i byggrummet kan man vara flera", "mer plats i byggen".

Vi pedagoger ser också i slutet på veckan att vi fått uthålligare lek, fler ställen för barnen att vara på, de använder materialet på nytt sätt och hittar " nya" utrymmen där de inte brukar. Välkomna in och titta!


Så nu ser vi fram emot nästa vecka och vad det händer för spännande då.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar