Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 9 februari 2017

Nyckelpigan vecka 6

Ett förslag från barnen för att få reda på vad som hänt med huset i skogen var att vi skulle bygga en tidsmaskin. Nu har vi inte kunnat göra det så under veckan har några barn varit på besök på Kvillinge föreningsarkiv. Där finns foton och artiklar som handlar om Åby med omnejd. Barnen frågade vad som hade hänt med huset i skogen. Maria, som jobbade på arkivet, visste inte direkt vilket hus vi menade. Hon lovade att forska vidare om detta. Vi väntar med spänning för att se vad hon hittar. Det här är ett sätt att visa på för barnen hur man kan samla information och fakta. Sedan blir det barnens uppgift att kritiskt granska bilderna för att se om det överensstämmer med huset i skogen.
 
De barn som varit med till arkivet fick berätta för de andra.
- Det var gamla tavlor med bilder.
-De forskar där om gamla.
-Det fanns bilder och förstoringsglas.
-De använde förstoringsglaset när det var "knövligt" skrivet och om det var något mystiskt på bilderna.
Barnen sa att Maria hade berättat att det funnits en godisaffär som "Dövstumma Klara" ägde. Det har även funnits en makaronifabrik i Åby. 
Nu väntar vi med spänning på om Maria hittar något om huset i skogen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar