Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 8 september 2017

Grodan veckan 36. Fiskar....

Den här veckan har vi arbetat i vår ateljé. Barnen har tittat på olika bilder av fiskar och målat av dom med akvarellpennor. 
Vi fick reda på att gäddor äter mört efter att ha varit på biblioteket och lånat böcker om fiskar.


Under veckan har vi målat en stor kretsloppsbild som sitter i hallen. 

Tanken är att vi ska ge barnen insyn i naturens kretslopp och människans påverkan av miljön.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar