Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 29 september 2017

Hänt i veckan

Den här veckan har vi introducerat uppdragskorten för barnen. Korten som ni föräldrar var med att göra på förra veckans föräldramöte. Vi har främst fokuserat på korten där orden i, på och under står. 
Barnen har även fått möta geometriska former på olika sätt i verksamheten.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar