Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

måndag 25 september 2017

Spindeln v 39

Vi hälsar Jaklen välkommen till oss på Spindeln. Hon ska under fem veckor göra sin praktik hos oss. Jaklen kommer från Astar och läser Barn och Fritidsprogrammet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar