Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

tisdag 19 september 2017

Workshop i hundraspråklighet

            

Den här veckan har pedagogerna i Kvillinge förskolor samlats i nätverk för att reflektera och arbeta med några av alla hundra uttrycksformer era barn får erfara hos oss.

Pedagogerna fick möta en blomma och lyssna på vad den hade att säga. Dessa tankar samlades ihop och i form av grupparbete fick de med hjälp av orden skapa poesi. Dikterna fick sedan ligga till grund som inspiration för en pappersinstallation.

Att arbeta med hundraspråklighet tänker vi är viktigt för att alla barn ska få  förutsättningar till att bli sitt bästa jag. Alla lär vi och uttrycker oss på olika sätt och vi måste erbjuda barnen möjligheten att få prova många olika språk för att finna sin alldeles unika strategi. 
 
Det råder vattenbrist. Jag känner törst.
Jag är som en vissen blomma, är trött och känner tomhet.
Jag blickar ut över universum, drömmer om en värld som är designad för alla.
I den perfekta världen borde alla känna glädje.
Vad skönt det skulle vara om alla fick ta del av världens fägring, och alla dess färger.


Ta vara på livet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar