Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

onsdag 25 oktober 2017

Hundraspråklighet och barns eget kulturskapande

Det byggs flitigt och det byggs just nu Ninjago (Lego) Här får jag (Susanne) lära mig något nytt i barnens eget kulturskapande. Tillsammans tittar vi i lärplattan vad de olika figurerna heter och vilka färger de har. De berättar för mig vad dessa gör och hur de används. Barnen har skapat med hjälp av plus plus och har utarbetat en konstruktion där de bygger likadant, de lär av varandra och får möjlighet att uttrycka sig genom hundraspråklighet

Så här har vi:
Lloyd-grön
Kai- röd
Jay- Blå
Cole- svart
Zane- grå
Skylor- gul


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar