Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 13 oktober 2017

Myran lyssnar och dansar

Under de två senaste veckorna har vi på myran börjat undersöka ljud på olika sätt. Vi började titta och lyssna på boliviansk musik då den innehåller takter av olika slag, färger, olika instrument med mera. Detta gjorde vi med hjälp av projektorn. Vi ville se vad barnen gjorde och hur de uttryckte sig. Vi såg att så fort musiken kom i gång gick några av barnen och hämtade utklädningskläder och började dansa/ snurra till musiken. Någon klappade i händerna. De härmade varandra men även det som de såg på väggen. Nu har vi även tillfört olika instrument samt fler utklädningskläder och vi lyssnar också på andra musikstilar. 


Det låter när man vänder det här instrumentet 
Vi gör egna maracas av mjölkkartonger 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar