Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

tisdag 3 oktober 2017

Spindeln v 40

Idag har vi gjort en utflykt till skogen! 

Ett besök i skogen erbjuder massa bra motorisk träning! Att gå på kuperat underlag, kliva över pinnar och klättra på stenar är nyttigt och kul!
Vi har också tittat på träd. Eller rättare sagt känt på dem! Trädens stammar är väldigt olika.
Träden var olika stora också. Vissa stammar var smala och de gick att "vipsa" med. Då kom det ner massa löv. Några träd var stora och tjocka och de gick inte att röra på. 

Vi har haft en spännande och lärorik förmiddag i skogen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar