Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

måndag 2 oktober 2017

Vi välkomnar Linn till Albäcken

Vi välkomnar Linn till Nyckelpigan och Albäcken.

Linn är lärarstudent från Campus Norrköping. Hon går termin 7 och ska göra sin  VFU (verksamhetsförlag utbildning) hos oss på Nyckelpigan. Så under fyra veckor kommer vi ha förmånen att ha Linn hos oss. Under två av dessa fyra veckor kommer hon att ha helhetsansvar, vilket innebär att hon ska göra "samma arbete" som vi andra pedagoger. Är det något ni undrar över så tveka inte att fråga Linn.

Välkommen Linn !!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar