Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 30 november 2017

Myran v.47

Vivaldi lever vidare i vårt projekt. Förutom takt och rytm har vi börjat skapa förutsättningar för begrepp,vilket vi ser lever med oss in vardagen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar