Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 30 november 2017

Myran snurrar och virvlar

Vi dansar vidare på avdelningen och har börjat utforska snurrar och virvlar med hjälp av kroppen och olika material. Hur ritar man virvlar? Hur ser vivrlar och snurrar ut i sand? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar