Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 24 november 2017

Spindeln v 47

När skogen flyttade in på Spindeln blev våra pinnar intressanta igen. Både på eget och vårt initiativ pratar barnen med och lyssnar på pinnarna. Pinnarna berättar att de fryser och behöver ha någonstans att bo. Vi bestämde oss för att göra små hus till pinnarna. Halva mjölkkartonger, tapetklister och silkespapper behövdes. Fem barn åt gången fick dekorera "husen". De behövde tid att torka innan det var nästa gängs tur. Eftersom vi bara skulle göra fem hus var det samarbete som gällde men det fungerade jättebra. Husen är inte riktigt färdiga ännu men nästa vecka kan nog pinnarna flytta in.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar