Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 12 januari 2018

Välkomna tillbaka

Hej och välkomna tillbaka till en ny spännande termin. Vi ser fram emot många nya lärorika dagar tillsammans med era barn. Det vi vill ge barnen är en känsla av värde, att de ska få möjlighet till förhandling på ett respektfullt sätt för varandra och material, och det är där vårt fokus kommer ligga inom projektet. Vi vill även göra er uppmärksamma på att från och med nu kommer all information sitta på en anslagstavla vid myrans ingång. Detta för att ha allt samlat på ett ställe

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar