Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 1 februari 2018

Engagemang och barns inflytande

Genom att ta tillvara på barnens engagemang ger vi dem möjlighet att få inflytande över sin dag/sina dagar. Flera barn kommer och går i leken där barnen flyttat in plus-plus till byggmaterialet. Här får de utrymme för att bland annat förhandla, samarbeta, få utlopp för sin fantasi och kreativitet och att hålla i en lek över tid. Bygget har funnits hela veckan och får stå kvar från den ena dagen till den andra. Alla barn respekterar detta och vet att det är en pågående lek när man t ex kommer på morgonen. Barnen plockar upp tråden från dagen innan och de släpper in varandra i leken. Man kan komma och gå. Det enda vi gör på eftermiddagen är att plocka undan det som ligger runt omkring och som inte ingår i leken just då.Vi pedagoger ser att det blir ett lugn hos barnen när de ges möjlighet att fortsätta i sin lek/aktivitet. Vi upplever att det blir en mer stressfri dag och gynnar barnen över tid. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar