Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 8 februari 2018

Grodan .v6

Flyta sjunka projektet fortskrider. Barnen har målat en sjö där det finns mycket liv.
Här kommer barnen få fundera ut var i vattnet föremålen kommer att befinna sig om man släpper ner dom. Flyter de eller sjunker?
Vi kommer även att testa i praktiken för att se om teorin håller och sedan placera ut föremålen efterhand. 
Barnen funderar vad som finns i vattnet när dom målar:
- Det kommer vara fiskar.
- Krokodiler!
-Spinden är under vattnet ibland och går på vattnet ibland.
-Det blir ett berg där vattnet bor.
-Matta.

Så här fint blev det! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar