Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 8 februari 2018

Men om han vände sig om...

Vi funderade vidare på vad man kan se bortom bilden, bortom det vi ser och vet. Barnen har fått se Monets konstverk ”näckrosor”.

Vid ett stormöte så fick barnen se målningen. De fick fundera på var Monet stod när han målade, de flesta tyckte att han nog stod en bit ifrån. 

Barnen fick frågan ”om han vände sig om vad såg han då?”

Barnen hade lite olika funderingar som ett hus, äppleträd, andra näckrosor på andra sidan, ett träd med fåglar

En vägg av tegelsten, en fjäril, fina blommor, staket med blommor. 

Vi delade barngruppen och barnen fick måla med flaskfärg på staffli vad de trodde Monet

Såg i sin trädgård. Vi tillförde, efter önskan av ett barn,  klassisk musik. Vi fortsätter under dagarna så alla barn får pröva på. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar