Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 16 februari 2018

Snurr med plus plus

Vi ser att några av barnen allt oftare undersöker och utforskar hur olika material snurrar eller inte. Vi provade att tillföra så kallade Beyblade gjorda av stora plus plus för att se vad som hände. Några lyckades få snurr på dem direkt medan andra tittade på kamraterna och försökte imitera. Det krävs en hel del finmotorik för att lyckas få rätta snurren. Det här kommer finnas kvar i vår miljö för att barnen ska få chans att öva och pröva och få möjligheten att lyckas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar