Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 2 februari 2018

Spindeln v 5

På måndag hälsar vi två nya barn välkomna! Kerstin och Saga flyttar från Myran till Spindeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar