Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 23 februari 2018

Spindeln v 8

Burkar och förpackningar kan inspirera till mycket. Vi pedagoger trodde nog att det skulle vara affärslek och packande som lockande mest. Men en vaniljsockerburk luktade väldigt gott!Vad luktar det? Några barn tyckte att det luktade glass. Kan vi hitta fler förpackningar som luktar? Kanske luktar de något annat? Det är spännande att lyssna på diskussionerna. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar