Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 9 februari 2018

Spindeln vecka 6

PVad har du gjort idag? Den frågan ställer vi ofta till barnen och svaren vi får är "ingenting" eller "bara lekt". Att leka är inte så "bara". 

Leken är viktig för barnen. Leken är barnens möjlighet att bearbeta sådant de varit med om. Den utvecklar fantasi, språk och samspel. I samspel med andra lär man sig nya saker och får andra infallsvinklar. Man måste också ta hänsyn, samarbeta och vänta på sin tur.


Här diskuterar man hur det ska byggas!


På spaning efter nya upptäckter! Det är spännande att gå runt och kika på vad kompisarna gör.


"Jag har skägg"! Med fantasins hjälp kan en kloss bli nästan vad som helst.


Barnen leker med olika kompisar. Stora eller små, pojkar eller flickor spelar ingen roll.Vi vuxna "tjuvlyssnar" gärna på barnens rollekar. Ibland är någon sjuk och måste ligga till sängs. Ibland ska någon gå till jobbet eller gå och handla. Det är väldigt spännande diskussioner vi får höra!

Även ute är våra barn gärna på samma ställe och leker med varandra.

Förutom frisk luft så blir mycket motorisk träning ute. Här finns det möjlighet att både springa och klättra. Dessutom umgås barnen med kamraterna från de andra avdelningarna.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar