Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 2 mars 2018

Måla i cirkel

Vi har fortsatt arbetet med att måla på plastfolie. Nu har vi tillfört målade cirklar på plastfolien för att se om det händer något annat i målandet. Vi ser att barnen interagerar med varandra på ett helt annat sätt när de står och målar mot när de sitter ned. Det är ok att dela färg med varandra och gå runt och måla vart man vill. Att vara på en och samma plats är inte viktigt. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar