Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 23 mars 2018

Pappersconfetti

Den här veckan har vi erbjudit barnen ett material som vi tror inte är igenkänningsbart för dem. Vi har provat att frossa i pappersconfetti. Ett spännande material. Utforskandet har varit blandat, några barn var något avvaktande till en början medan andra gick loss direkt. Vi ser att barnen samspelar på ett helt annat sätt när vi erbjuder material som inte är igenkänningsbara och när de kan gå runt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar