Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 6 april 2018

Från fänkål via Monet till green screen


Från fänkål via Monet till green screen.......hur uppfattar och tolkar barnen det som finns runt omkring dem, vad vet och kan de (och vi) om den digitala tekniken som omger oss?


Så nu ger vi oss ut på nya äventyr, vad kan vi lära oss om green screen och hur kan vi använda det i vårt projekt?  Vi pedagoger tycker att det passar in i vårt syfte och tänker utmana och utforska detta tillsammans med barnen.

"Vi vill bidra till att barnen blir uppmärksamma på det som finns runt omkring dem, att se nyanser och olika perspektiv. Vi vill tillsammans med dem ta reda på vad som finns bakom det vi först ser, att de ska se det blilla i det stora och gå i relation med omvärlden.
Vi hjälps åt att tolka vär(l)den"


Här har vi provat att låta en ninjagorobot åka ut i rymden.............


Spännande att se vilka resor detta kan ta oss ut på ! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar