Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

måndag 16 april 2018

Spindeln - funderingar

När vi är i matsalen passar vi på att vattna våra blommor!


Om man vattnar med mjölk blir blommorna vita, säger ett barn. 
Jaså, är det så, svarar pedagogen. Vad händer om man vattnar med blåbärssoppa då?
Då blir det blått, svarar barnet.
Nej, det blir lila, svarar ett annat barn.
Det blir gult om man köper gula blommar i affären, säger ett tredje barn.

Ja, visst är det spännande att fundera på hur det kan bli. Och kanske är det något vi kan forska vidare om!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar