Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 13 april 2018

Vi balanserar med tyg

Nu när vi har övat och prövat under en längre tid så klarar barnen själva att balansera en boll på ett tygstycke. Vi har provat olika storlekar både med bollar och tyg och ser att det är lättare med ett mindre tygstycke för barnen


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar