Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 31 maj 2018

Att förundras och förföras av naturens sinnerlighet

Våra barns generation är den första som kan rädda vår planet, men de är också den sista... Visst vill vi vara med och hjälpa dem?!  
Vi pedagoger har på kompetensutveckling haft en workshop där ekologisk känslighet har stått i centrum. Ekologisk känslighet handlar om att vara nära naturen, att se det estetisk vackra, att förundras och att wowas. 
Vi har fått prova på avbilda, tolka, omvandla och gestalta med hjälp av hundraspråklighet.

Ekologisk känslighet tillsammans med fantasi ska genomsyra vår projekterande under kommande läsår. Vi ska med hjälp av hundraspråklighet utforska naturens värld på ett nära och sinnerligt sätt...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar