Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 31 maj 2018

Grodan förundras

Grodans nya arbetslag har idag fått prova på att arbeta hundraspråkligt med ekologisk känslighet. Efter att på morgonen ha fotograferat en naturupplevelse som vi alla förundrats och förförts av har vi sedan arbetat på olika sätt för att gestalta och tolka den.Under hösten kommer vi i Kvillinge att fokusera på den ekologiska delen av hållbar framtid i vårt projekterande arbetssätt. Under året ska vi försöka upptäcka barnens känslighet för naturen. Vad får dem att kippa efter andan? Vad förundras de över tillsammans och hur kan vi ta tillvara på den känsligheten? Vi ska med hjälp av hundraspråklighet utforska naturens värld på ett nära och sinnerligt sätt! 

Våra barns generation är den första som kan rädda vår planet, men de är också den sista! Visst vill vi vara med och hjälpa dem?


Brita, Cattis, Jenny och Inger

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar