Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

tisdag 28 augusti 2018

(Backup) Lilla Snigel akta dig.....

Vi återvände till skogen för att samla in naturmaterial att använda på avdelningen. Vi hittade mycket som vi ville ta med oss hem till förskolan.
Vi hällde ut allt vi plockat på golvet och sorterade materialet. Det som barnen var mest intresserade av var de småkryp som följt med, framförallt en liten snigel. Hur ska vi göra med den? Barnen fick reflektera kring om det var möjligt att låta den bo på Nyckelpigan, Hur ska vi ta hand om den?


- I en bur med plastglas
- Stoppa saker i den så den känner sig som den är i skogen
- några dagar kan den vara
- Vi får mata den sen kan vi gå tillbaka till skogen med den

Vi kom fram till att snigeln skulle få komma tillbaka till skogen eftersom den
- Vill vara i skogen
- Den är som maskar, den tål inte värme
- Han vill vara med sin pappa

Vi bestämde tillsammans att Anita fick ta med sig snigeln och lämna den i skogen när hon skulle gå hem, men först tittade vi nära på den i en förstoningsburk.

Hur vi ska använda det andra vi plockade med oss får vi återkomma till, idag var lilla snigel viktigast.....


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar