Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 31 augusti 2018

Kottar i gungning

Över ljusbordet i ett kompostgaller har vi hängt kottar i snören, intresset blev stort för att sätta kottarna i gungning. Vi ville tillgodose det intresset och det gjorde vi genom att hänga kottar i kuben. Det vi just nu undersöker är hur vi kan sätta kottarna i gungning så de hamnar på taket.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar