Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 28 september 2018

Kan man dricka kaffe inne i en snäcka?

Vi har visat barnen en film från när vi var i skogen, där några snäckor har huvudrollerna.....och några barn. (Samma film vi visade på föräldramötet)
Vi bad barnen att tänka om hur det ser skulle kunna se ut inne i snäckan, kan man dricka kaffe där? Genom att rita ges barnen möjlighet att uttrycka sin fantasi och tankar kring hur det skulle kunna vara. 

Vi jobbar även vidare med våra Blue-Bots. Här utmanas barnen i programmering. Blue-Botarna kan styras via en app i iPaden eller via Blue-botens knappar. Det är mest spännande med i iPaden  Vi har två olika appar och håller på att testa vilken som är bäst. 
Spännande för både barn och pedagoger!!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar