Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 5 oktober 2018

Kottar i rörelse

Vi ser ett fortsatt intresse hos barnen att sätta kottarna som hänger i snören i kuben i gungning. Barnen provar olika material att använda för att slå på kottarna med så de hamnar i gungning så som spegelstenar, legobitar osv. Vi funderar på vad det är barnen fascineras över, kan det vara rörelsen som är det intressanta? 

Vi introducerade fläkten och satte kottarna över ljusbordet i gungning med hjälp av den, det var spännande till en början men sen hamnade intresset vid att blåsa fläkten i ansiktet och känna vinden från fläkten i håret. 


Vi har även satt kottar i resårband och fäst i fönsterbrädan så barnen kan undersöka kottens rörelse när man drar ut och sen släpper.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar