Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 25 oktober 2018

Pinnar i skogen

De krulliga på pinnen är en sorts lav, har vi tagit reda på.

Vi upptäckte att det finns många olika pinnar!
tjocka -smala
långa-korta
lena-grova
mjuka-hårda

Vi samlade ihop pinnarna och tog hem till Spindeln för att fortsätta att utforska dom.


"Den här pinnen är lång, Det är bra!" - barn
"Varför är det bra?"-pedagog
"Då räcker man långt."-barn

Vad kan man mera använda pinnarna till?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar