Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 23 november 2018

En vecka har gått...

Nu har en vecka gått och arbetet med snäckan pågår fortfarande. Nästan alla barn har varit med och limmat mönstret med hjälp av pinnar.

Även med pärlor kan vi jobba med mönster. Först ritar man ett mönster på ett papper och sedan läser man mönstret och trär pärlorna, det blir som enkel programmering.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar