Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 1 november 2018

Kottarna möter målarfärgen

Vi fortsätter att på olika sätt, hundraspråkligt, utforska kotten. Denna vecka har den fått möta målarfärgen på ljusbordet. Vad blir det för mönster när man målar med en kotte? 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar