Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

fredag 9 november 2018

Påverkar motsatser?

Vi fortsätter att utforska och fascineras av höjd och bredd. Barnen bygger med olika material och med olika strategier men det blir högt eller långt!
Andra begrepp som vi pratar om är stor och och liten. Då är Bockarna Bruse ett bra exempel.


Vi funderar också på om papprets storlek och utseende påverkar sättet att rita. Vi provar med stora papper och med långa papper. 


På de stora pappret blev det stora mönster! 

På de långa papperna trodde vi att det skulle ritas smått. Och så blev det för några men de flesta barn ritade långa mönster! Något som fick oss pedagoger att förundras!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar