Albäckens förskola ligger mitt i Åby, en ort norr om Norrköpingstätort och ingår i Kvillingespåret. Vi har fokus på språk, matematik, no/teknik, barns delaktighet och inflytande. Genom att vi på ett medvetet sätt arbetar med leken stimulerar vi barnens språkliga och matematiska utveckling. Närheten till skogen och en stor gård inbjuder till mycket utevistelse och lek.

torsdag 15 november 2018

Vilket är bäst.....att dutta eller dra?

Vår snäcktavla börjar växa fram.

Vi har påbörjat arbetet med våra snäcktavla. Vi utgår från snäckans mönster och anvämder pinnar som vi plockat ute. För att få fast pinnarna på canvastavlan använder vi limpistol. Den stora frågan är vilken metod som är bäst.....att dutta eller dra med limpistolen. Vi kommer fram till att det beror på om pinnen är tjock eller tunn.

Ett annat problem som måste lösas är var på snäckan pinnen passar, vi provar och hittar en bra plats. Den ska ha rätt längd också, ibland är den för lång och då får man bryta av pinnen.

Det blir spännande att se hur den blir när den är färdig....vi tror att det kanske tar 1000, 18 eller 6 dagar. Vi får vänta och se så fortsättning följer.

                             
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar